Nová venkovní wellness zóna s vířivkou

Provozní a všeobecné podmínky pronájmu

Obsah:

Nahoru

Skipasy 4x SKICENTRUM KOHÚTKA - pro sezonu 2023/2024
skipasy platí pro celou délku pobytu do SKIcentra Kohútka ( www.kohutka.ski )
Pro malé lyžaře doporučujeme Dětský lyžařský park Kyčerka vzdálený 250m od chalupy, který je díky mírnému sklonu a nabídce služeb ideální.
Na každý skipas požadujeme složení vratné kauce ve výši 500,-Kč. V případě ztráty nebo poškození skipasu slouží tato kauce k pokrytí výdajů za blokaci a vystavení skipasu nového.

VÍŘIVKA

Maximální obsazenost vířivky jsou 3 dospělé osoby nebo 4 děti.

Při teplotě menší než 10˚C počítejte s ohřevem vody na 37˚C v rozmezí 15 až 19 hodin (spotřeba 30-38kWh).

Při teplotě 10 – 17˚C počítejte s ohřevem vody na 37˚C v rozmezí 10 až 16 hodin (spotřeba 20-32kWh).

Při teplotě 20 – 25˚C počítejte s ohřevem vody na 37˚C v rozmezí 5 až 8 hodin (spotřeba 10-16kWh).

Uvedené doby ohřevu platí za předpokladu, že vířivka bude zakrytá termoplachtou!

Nedílnou součástí použití vířivky jsou Bezpečnostní pokyny, vyvěšeny v místě samotném a v elektronické podobě jako součást smlouvy o pronájmu.

Cena viz ceník.

REZERVACE (předběžná rezervace):

Pokud na vaši zprávu neodpovíme do 48 hodin kontaktujte nás telefonicky nebo SMS.

Pronájem objektu je celoroční s maximálním počtem 9 osob /a to včetně dětí bez nároku na lůžko / využití max. kapacity bude na úkor Vašeho pohodlí /.

Navýšení počtu ubytovaných nad stanovený počet není možné (kapacita ČOV).

Klienti se během pobytu nemohou měnit (pobyt mohou absolvovat pouze osoby řádně zapsané v ubytovací knize a smlouvě o pronájmu)

Krátkodobé pronájmy - mimo víkend minimálně 3 noci - kratší neposkytujeme.

V zimní sezoně upřednostňujeme týdenní pronájmy především kvůli ekonomičtějšímu vytápění objektu !

REZERVACE A ZÁLOHA:

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 50% ceny pobytu zaslanou na náš účet, který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.

Prodloužený víkend nebo krátkodobý pobyt - záloha 3.000,-Kč

Velikonoce, Vánoce a Silvestr - záloha ve výši 75% ceny pronájmu

Záloha je následně započítána do ceny pronájmu.

Předběžné rezervace rušíme pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.

Platba za pronájem, kauce a rekreační poplatek jsou vyúčtovány v den příjezdu, v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii (podle odečtu elektroměru).

KAUCE:

Při nástupu pronájmu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč. Kauce se vrací v plné výši při ukončení pronájmu, pokud nedošlo k poškození majetku.

U objednávek věkové kategorie do 27 let je výše kauce stanovena na 10.000,-Kč – vrací se převodem na účet do 3 pracovních dní od ukončení pobytu, pokud nebylo zjištěno poškození majetku.

UBYTOVÁNÍ:

Pronájmy začínají převzetím objektu v den nástupu zpravidla mezi 14 – 16 hodinou (pokud není ubytovatelem stanoveno jinak), ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.

Zápis do knihy se provádí na základě platného dokladu totožnosti, který je každý z hostů povinen na požádání předložit.

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

V chalupě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně!

Z důvodu častých návštěv alergiků je zakázáno mít v chalupě jakékoliv domácí zvíře!

V chalupě se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte s sebou!

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Chalupa je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů!

Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.

Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny!

Bez výslovného souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.)

Pokud dojde ke škodě takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen mimo jiné za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.

Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu hostů za účelem kontroly dodržování podmínek.

Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se k chalupě a všemu, co k ní náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

OBECNÉ INFORMACE:

Ve Velkých Karlovicích není bankomat! Nejbližší je v obci Karolinka (7km).

Chalupa má pitnou kojeneckou vodu.

Venkovní gril a trampolína jsou k dispozici pouze od 1.5. do 30.9..

Pípa s kompresorem a chlazením je k zapůjčení zdarma - nutno objednávat minimálně týden před příjezdem - vratná záloha 2.000,-Kč

ZRUŠENÍ POBYTU:

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

  1. na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen.
  2. dojde ke svévolnému zvýšení nebo výměně osob během doby pobytu / bez vědomí ubytovatele /.
  3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně.
  4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete.
  5. zákazník nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.
  6. zákazník nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.

ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem!

STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 35 dnů před objednaným termínem nástupu /u hlavní sezony letní, Velikonoc, Vánoc a Silvestra je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem nástupu/. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky pronajímateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen pronajímateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy. Přesun pronájmu (termínu) již není možný.

Odjezd zákazníka před ukončením pronájmu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za pronájem.

POJIŠTĚNÍ PRONÁJMŮ:

Objednaný pronájem využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody ( předčasné ukončení pronájmu ) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda vítr a pod.) či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.