Zavřit

Provozní a všeobecné podmínky pronájmu

REZERVACE /předběžná rezervace/:

pro zimní období uvádějte do pole Komentář požadovaný počet SKIPASŮ

pokud na vaši zprávu neodpovíme do 48 hodin kontaktujte nás telefonicky nebo SMS

 

Pronájem objektu je celoroční s maximálním počtem 9 osob /a to včetně dětí bez nároku na lůžko / využití max. kapacity bude na úkor Vašeho pohodlí /

Navýšení počtu ubytovaných nad stanovený počet není možné (kapacita ČOV). 

Klienti se během pobytu nemohou měnit (pobyt mohou absolvovat pouze osoby řádně zapsané v ubytovací knize a smlouvě o pronájmu)

REZERVACE A ZÁLOHA:

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 50% ceny pobytu  zaslanou na náš účet, který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.  

Prodloužený víkend nebo krátkodobý pobyt - záloha 3.000,-Kč

Velikonoce, Vánoce a Silvestr - záloha ve výši 75% ceny pronájmu

Záloha je následně započítána do ceny pronájmu.

Předběžné rezervace rušíme pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou. 

V chalupě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Krátkodobé pronájmy -  mimo víkend minimálně 3 noci - kratší neposkytujeme.

jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

  1. na pobyt  nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen 
  2. dojde ke  svévolnému  zvýšení nebo výměně  osob během doby pobytu  / bez vědomí ubytovatele /
  3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
  4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete 
  5. zákazník nenahlásí  závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně
  6. zákazník nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních  látek

ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem !

Platba za pronájem, kauce  a rekreační poplatek jsou vyúčtovány v den příjezdu, v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii (podle odečtu elektroměru). 

Ve Velkých Karlovicích není bankomat !  Nejbližší je v obci Karolinka (7km). 

V chalupě se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte s sebou !

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Trampolína je k dispozici pouze během hlavní letní sezony.

Chalupa má pitnou kojeneckou vodu !

Venkovní el. gril  je  k dispozici pouze od 1.5. do 30.9.

V zimní sezoně upřednostňujeme týdenní pronájmy především kvůli ekonomičtějšímu vytápění objektu !

KAUCE:

Při nástupu pronájmu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč.

Kauce se vrací v plné výši při ukončení pronájmu, pokud nedošlo k poškození majetku. 

Chalupa je předána pronajímatelem vždy uklizená  ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit  bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů !

Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.

Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny !   

Bez výslovného souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.)

Pokud dojde ke škodě takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen mimo jiné za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.

Zápis do knihy se provádí na základě platného dokladu totožnosti, který je každý z hostů povinen na požádání předložit.

Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu hostů za účelem kontroly dodržování podmínek.

Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se k chalupě  a všemu, co k ní náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

U objednávek věkové kategorie do 27 let je výše kauce stanovena na 10.000,-Kč – vrací se převodem na účet do 3 pracovních dní od ukončení pobytu, pokud nebylo zjištěno poškození majetku.

 

SKIPASY:

celková denní hodnota poskytovaného skipasu platného i pro večerní lyžování je 720,-Kč - při plném využití všech námi nabízených skipasů pak během týdenního pobytu lyžujete v hodnotě 40.320,-Kč!!!

skipasy platí pro celou délku pobytu a opravňují ke vstupu na všechny sjezdovky skiareálu Razula ( www.razula.cz ) - 2,8km sjezdovek a FIS certifikovanou závodní tratí v délce 1 km, 5 vleky, snowparkem, snowtubingem a večerním lyžováním (u sjezdovky Horal nově otevřeny slané termální bazény)

Pro malé lyžaře doporučujeme sjezdovku Horal u hotelu Horal, která je díky mírnému sklonu a nabídce služeb ideální. Zdejší park Razulák s terénem pro výuku dětí, snowtubingem a pojízdným kobercem je dovybaven o další oblíbenou atrakci - zimní kolotoč, který slouží pro zábavu dětí i výuku prvních krůčků na lyžích. U sjezdovky je také  nové zázemí s převlékárnou, odpočívárnou a nabídkou drobného občerstvení.

obě chalupy disponují dohromady 8 skipasy, které podle aktuálního stavu obsazenosti a zájmu o jejich využití nabízíme. Aktuální počet skipasů (garance 4 kusů na chalupu je vždy zachována a měníme ji až po dohodě s klienty) nabízených pro váš pobyt obdržíte týden před nástupním termínem.

Na každý skipas požadujeme složení vratné kauce ve výši 500,-Kč. V případě ztráty nebo poškození skipasu slouží tato kauce k pokrytí výdajů za blokaci a případné vystavení skipasu nového.

 

Stornovací podmínky:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 35 dnů před objednaným termínem nástupu  /u hlavní sezony letní, Velikonoc, Vánoc a Silvestra  je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem nástupu/. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky pronajímateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen pronajímateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.  Přesun pronájmu (termínu) již není možný.  

 

Odjezd zákazníka před ukončením pronájmu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za pronájem.  

Pojištění pronájmů:

Objednaný pronájem využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody ( předčasné ukončení pronájmu ) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda vítr a pod.) či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Pronájmy začínají převzetím objektu v den nástupu zpravidla mezi 14 – 16 hodinou (pokud není ubytovatelem stanoveno jinak), ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.